Useimmat yritykset puhuvat tänä päivänä pilvipalveluista ja niiden tarjoamista kustannussäästöistä sekä muista huomattavista eduista. Kuitenkin erityisesti yritysten tai julkisen sektorin yksiköiden datan vientiä ei kokonaisuudessan aina ole mahdollista siirtää pilveen. Tällöin kyseeseen tulevat erilaiset hybridiratkaisut, jotka yhdistävät perinteistä On Premises konesalia moderniin pilveen. Kun vaatimustaso ja tarve räätälöidyille ratkaisuille on kova, nousee suomalainen konesali usein ainoaksi oikeaksi valinnaksi.

Mitä konesali tarkoittaa?

Jokainen pilvipalvelu tarvitsee taakseen toimivan konesalin. Konesali tarkoittaa teknistä tilaa, jossa sijaitsevat yrityksen operatiivisessa käytössä sekä varalla olevat tietotekniset laitteet. Pienempiä konesaleja voidaan nimittää myös palvelinhuoneiksi sekä suurempia datakeskuksiksi. Fyysisesti konesali voi sijaita joko palveluntarjoajan toimipisteessä tai yrityksen omassa toimintayksikössä On Premise -ratkaisuna. Molemmissa kriittiset tiedot ja sovellukset tulee olla hyvin suojattuna turvallisessa ympäristössä. Monelle yritykselle toimintavarma ja turvallinen konesali onkin jo elinehto, johon kannattaa sijoittaa resursseja.

Konesalin sijainti merkitsee paljon

Moni voisi kuitenkin kysyä, miksi kannattaa valita juuri suomalainen konesali. Tähän vastaus on yksinkertainen – konesalin sijainti merkitsee paljon. Datakeskuksen sijainti voikin ratkaista monta ongelmaa jo ennen niiden syntymistä, sillä tällöin data sijaitsee käyttäjien lähellä ja tiedonsiirtoyhteyksien nopeus saadaan nostettua käyttökokemuksen mukana parhaaseen mahdolliseen luokkaan. Maailmanlaajuisten kilpakumppaneiden osalta onkin erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta selvittää, missä sensitiivinen data sijaitsee. Lisäksi konesalin fyysistä turvallisuutta ei myöskään kannata unohtaa.

Panosta turvallisuuteen

Näin ollen varsinkin kun sensitiiviseen dataan sekä palvelun ja tiedonsiirtoyhteyksien toimivuuteen halutaan panostaa, on suomalainen konesali yritykselle tai muulle organisaatiolle selkeästi se kaikkein varmin valinta. Lisäksi kotimaisen kumppanin kanssa sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi datan sijainnin ja käsittelyn osalta erityisiä sopimuslausekkeita sekä -ehtoja.

Datakeskuksissa on suuria eroja

Muutenkin konesaleissa on suuria eroja, eritoten niin tietoturvan, kuin myös teknisen toimivuuden, energiatehokkuuden sekä räätälöinti- ja kehitysmahdollisuuksien osalta. Muiden käyttökokemuksia kannattaakin kysellä sekä tarpeista ja toiveista puhua juurta jaksaen potentiaalisten palveluntarjoajien kanssa. Myös erilaisia tarkastuksia tai auditointeja voidaan tehdä konesalin toimintaedellytysten osalta. Lisäksi kumppanin valinnassa kannattaa ottaa huomioon datakeskuksen toiminnallisuudet, käyttökokemus sekä tarjotun ratkaisun räätälöinti- ja kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa.

Kommunikoi omalla äidinkielellä

Lisäksi kotimaisuus tarjoaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön. Olipa se sitten erityisten ominaisuuksien tai vaatimusten, kuten tavallista korkeamman tietoturvan osalta, niin kaikki asiat ovat helposti neuvoteltavissa suomalaisen konesalikumppanin kanssa. Myös suomenkieliset tukipalvelut tuovat suurta plussaa, sillä ratkaisujen käyttöönotto ja mahdolliset ongelmatilanteet sujuvat paljon helpommin omalla äidinkielellä.

Valitse kotimainen kumppani

Kun siis etsit yrityksesi tarpeisiin soveltuvaa kumppania, valitse suomalainen konesali, joka pystyy tarjoamaan monimuotoisia hybridiratkaisuja. Ammattitaitoinen kumppani kun voi helposti kartoittaa yksilölliset tarpeenne ja rakentaa juuri niitä vastaavan ratkaisun, jossa omat ja ostetut palvelut yhtyvät toimintaa saumattomasti tukevaksi kokonaisuudeksi. Niin turvallisuuden kuin myös sujuvan toiminnallisuuden osalta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *